Kirjaudu sisään

 

facebooktwitter logo blue

 

Member of Cleantech Finland


roskatVÄHEMMÄN JÄTETTÄ

Uuden jätelain linjausten (ns. etusijajärjestyksen) mukaan syntyvän jätteen määrää tulisi ensisijaisesti pyrkiä pienentämään. Suomeen kuitenkin tuodaan joka vuosi miljoonia kiloja kertakäyttöisiä sairaalatekstiileitä, jotka päätyvät yhden käyttökerran jälkeen jätteeksi kaatopaikalle.

 

Leikkausliinamme kangasosat on testattu ja todettu toimiviksi vielä 100 pesukerran jälkeenkin. Jo 80 leikkauksen jälkeen ero syntyvän jätteen määrässä kerta- ja kestokäytön välillä on lähes 40-kertainen (kts. kuvaaja alla). Mottomme kuuluukin:

 

Less waste - more profit

 

 

Flag of the United KingdomLESS WASTE

 

In the spirit of international fight to prevent climate change we need to reduce waste. However, heathcare alone uses globally every year billions of kilograms of disposable products, which end up as waste after a single use.

 

The fabric in our surgical drapes has been tested to function after a 100 maintenance cycles. Even after 80 operations the amount of waste is almost 40 times greater in disposables when compared with re-usables (see table below). Thus our motto is:

 

Less waste - more profit


 

metsaPIENEMPI LUONNONVARAKULUTUS

Kertakäyttöiset tuotteet kuluttavat arvokkaita luonnonvarojamme huomattavasti kestokäyttöisiä enemmän, sillä ne valmistaan jokaista käyttökertaa varten erikseen. Jo pelkästään yhdestä leikkausliinasta aiheutuvat ympäristövaikutukset nousevat lähes 5-kertaiseksi kestokäyttöön verrattuna (kts. kuvaaja alla). Tässä arviossa on otettu huomioon tuotteen valmistuksesta, yhdestä käyttökerrasta ja hävittämisestä syntyvät ympäristö-vaikutukset. 

luonto

 

 

 

 

 

 

 

Flag of the United KingdomSAVING NATURAL RESOURSES

 

 

Disposable products consume our valuable natural resources at significantly greater pace than reusable ones because they have to be manufactured separately for each use. The environmental impact of disposable drapes is 5 times greater for each separate drape alone (see table above) when taking into consideration the manufacture, logistics, a single use and the disposal of the product.


 PESUTEOLLISUUDEN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS KOTIMAASSA

Kestokäyttöiset leikkaussalitekstiilit ovat suomalaiselle pesuteollisuudelle suuri ja vielä käyttämätön markkina-alue. Suunnittelimmekin leikkausliinamme erityisesti suomalaiselle pesuteollisuudelle sopivaksi, koska kestokäyttöisten leikkaussalitekstiilien puhtauden takaa ensisijaisesti hyvä ja perusteellinen huolto. Näin myös työllistämme suomalaisia. Paikallinen huolto vähentää myös logistiikasta syntyviä kustannuksia.

 

Flag of the United KingdomSUPPORTING LOCAL LAUNDRY INDUSTRY

 

Re-usable surgical textiles area a big and often unexplored market area for laundry industry in many countries. Our surgical drapes have been designed to fit in the existing laundry network, because the cleanliness and functionality of the drapes is primarily guaranteed by a thorough and high quality maintenance. Using a local laundry also significantly reduces the cost of logistics.